Telefoon: 079 888 28 56 of 06 499 88 023
Toe aan ontspanning?
POLARITEITS MASSAGE

De polariteittherapie is ontwikkeld door Dr. Randolf Stone en door hem naar buiten gebracht zo rond 1970. De gedachtengang achter deze therapie is ontstaan door zijn studie en uitoefening van vele oosterse en westerse geneeskunsten. De polariteitsmassage is een onderdeel van deze polariteitstherapie. In deze therapie wordt uitgegaan van drie vormen van energie; positief, negatief en neutraal geladen energie. Positief en negatief geeft hierin alleen de tegengestelde lading aan, geen waarde oordeel.

Aan de hand van een voorbeeld zal ik dit verduidelijken. Neem de behoefte aan eten. Als deze behoefte uit evenwicht is dan zul je enerzijds proberen om via een strak dieet je eetbehoefte onder controle te houden en anderzijds zul je regelmatig de neiging hebben om je onbegrensd vol te eten. Eten is dan een probleem voor je, er zit een lading op, je schiet gemakkelijk van de ene pool naar de andere pool, van dieet tot overmaat. Is de behoefte aan eten neutraal geladen, dan zul je daarin rustig voelen, je eet gewoon en ervaart dat niet als probleem. Er is evenwicht.

Zo kun je dat bijvoorbeeld ook hebben met een sterke behoefte om voor jezelf op te komen, vaak na een periode dat je dat veel te weinig hebt gedaan. Je geeft daar in één keer zoveel waarde aan dat je doorschiet van de ene naar de andere pool.

Je kunt je dit voorstellen als een balans; hangt de balans sterk door naar de ene kant en doe je in een keer heel veel aan de andere kant er bij, dan krijg je een hevige beweging met grote schommelingen. Hevige beweging en grote schommelingen gaan gepaard met veel emoties.

Bovenstaande gaat dus over grote schommelingen van de ene kant naar de andere kant. Wat je ook ziet is dat de balans naar een kant overhangt en vrijwel stil hangt. Bang om te veranderen houdt je vast aan zoals het nu is, aan het vertrouwde. Het nieuwe, de andere pool, zal zich toch in je leven blijven manifesteren, wat regelmatig spanning en conflicten zal geven.

Als je bang bent om te veranderen, zul je vast blijven houden aan de voor jou veilige pool. Je zult je steeds meer gaan beschermen tegen 'het nieuwe'. De balans komt meer en meer naar een kant te hangen, de angst voor en de lading van de andere kant wordt steeds groter. Er is geen beweging meer mogelijk, geen evenwicht meer mogelijk. Lichamelijk gebeurt er het volgende. De spanning in huid en spierweefsel neemt toe. De spieren gaan zich vastzetten, er is steeds minder afwisseling tussen in- en ontspanning.

Dit is waar de polariteitsmassage mee werkt. Opgebouwde spier- en huidspanningen worden weer losgemaakt, zodat er beweging kan ontstaan in de energiestroom tussen de beide polen. Door het loslaten van spanning en angst ontstaat er ruimte voor ontspanning en vertrouwen.

Beweging en doorstroming van energie (gevoelens, gedachten, handelingen, etc.) is het doel en het effect van de polariteitsmassage. Er mag beweging, dus afwisseling zijn tussen angst en vertrouwen, spanning en ontspanning, beweging en stilstand.